Nieuwe truck

In December hebben we geïnvesteerd in een truck met walking floor en GPS erop om de vaste mest in te scannen volgens de nieuwe wetgeving en rijden voor een opdracht gever om in Nederland de vaste mest op te halen bij de boeren en te transporteren naar de verwerker en zo het buitenland in te gaan en de verwerkte mest te lossen bij de biogasinstallatie’s en akkerbouwers.

Het kunnen alle soorten mest zijn, denk maar aan dikke fractie varkensmest rundvee mest en kippenmest wat wij transporteren volgens de nieuwe wetgeving.