Vredo zelfrijder aangeschaft

Loonbedrijf Bijker heeft in februari een goede investering gedaan, en dat is een Vredo zelfrijder te hebben aangeschaft met een inhoud van 15 m3. 

Wij hebben dit seizoen volle toeren gedraaid en vele m3’s de grond in gewerkt en ondertussen zeer goede en leuke reacties ontvangen van onze klanten.

Wij rijden de mest uit met Trimbel GPS, hondengang van de vredo, en lage bandenspanning. Door deze punten voorkomen wij structuur schade aan uw perceel, en kunnen wij efficiënt werken.

Op het groenland rijden wij de mest uit met een 8.70 m brede vredo bemester met dubbele schijven. Deze bemester is ons erg goed bevallen dit jaar doordat de mest direct goed in de grond word gewerkt en het er niet boven op legt. Dit is dan ook te merken aan uw gras groei van uw perceel.

Op het bouwland rijden wij de mest uit met een 7.20 m brede Evers bouwland bemester.

Deze bemester beschikt over verkruimel rollen achteraan de bemester, zo bemesten wij uw perceel en leggen het meteen ploeg klaar voor landbewerking.

Overal waar wij heen gaan met onze Vredo nemen wij onze mestcontainer direct mee, zo kunnen wij snel schakelen en mest voor u transporteren met onze auto’s en uitrijden in 1.

Oftewel uw ideale partner voor mest uit te rijden en transporteren in 1 met veel capaciteit.

Mest seizoen 2017

Voor het aankomende mest seizoen 2017 hebben wij een tank oplegger erbij gekocht plus truck. Het betreft een VMA tank oplegger 36 M3 met agr gps om zo alles volgens de nieuwe mest wetgeving te voldoen.

De combinatie zal volop worden ingezet bij 1 van onze uitrijders om alle klanten straks in het voorjaar weer te kunnen bedienen.

Nieuwe truck

In December hebben we geïnvesteerd in een truck met walking floor en GPS erop om de vaste mest in te scannen volgens de nieuwe wetgeving en rijden voor een opdracht gever om in Nederland de vaste mest op te halen bij de boeren en te transporteren naar de verwerker en zo het buitenland in te gaan en de verwerkte mest te lossen bij de biogasinstallatie’s en akkerbouwers.

Het kunnen alle soorten mest zijn, denk maar aan dikke fractie varkensmest rundvee mest en kippenmest wat wij transporteren volgens de nieuwe wetgeving.

Maïsoogst 2015

De maïsoogst 2015 ligt al weer achter ons.

Wij kunnen terug kijken op een goede en vlotte afloop.

Hierbij een impressie van 2015……….

OPEN DAG LOONBEDRIJF BIJKER

Op 10 januari 2015 houden wij op ons bedrijf een open dag. Vanaf 10 uur t/m 4 uur bent u van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie en een Nijeveen’s lekkernij kunt u ons bedrijf komen bezichtigen.

Graag tot ziens,
loonbedrijf Bijker en personeel

Bekijk hier de originele uitnodiging

Mest mag langer worden uitgereden

Vanwege de natte weersomstandigheden mogen boeren enkele weken langer mest uitrijden op akkers en weilanden. De periode wordt met twee weken verlengd tot en met 15 september 2014. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken en staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu hebben dat op 29 augustus 2014 besloten.

Als boeren mest uitrijden op akkerbouwland dan moet er vervolgens wel een groenbemester worden ingezaaid. Het gaat om gewassen, die makkelijk stikstof opnemen, zoals lupine of winterrogge. Door de inzaai als voorwaarde te stellen, wordt het uitspoelen van stikstof uit de bodem grotendeels voorkomen. Een groenbemester is niet verplicht als er in het najaar nog bloembollen geplant worden.

Het uitrijden van mest is toegestaan van de vroege lente tot de late zomer. Reden hiervoor is dat voedingsstoffen uit mest alleen tijdens het groeiseizoen en als er gewas op het land staat door dit gewas kunnen worden opgenomen.

De periode voor mest uitrijden loopt normaal tot en met 31 augustus. Die periode wordt nu met twee weken verlengd. Door natte weersomstandigheden lukt het niet om vóór 1 september op alle akkers en weilanden mest uit te rijden.

bron: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws/2014/08/29/mest-mag-langer-worden-uitgereden.html